HDPE Westlander

Wij hebben Kemeling Kunststoffen begeleid bij het ontwerpproces van een Westlander gemaakt uit HDPE.

Wat we moesten doen?

Begin 2017 zijn wij door Kemeling Kunststoffen gevraagd om hen te ondersteunen bij de bouw van een boot. Het doel van dit project was om een sloep van HDPE te ontwerpen in de trant van een originele Westlander die uiteindelijk als recreatieboot door de werknemers van Kemeling gebruikt kon worden. Het was aan ons om het hele ontwerpproces in kaart te brengen en Kemeling hierin te begeleiden.

Hoe we het hebben gedaan?

We hebben allereerst het proces opgedeeld in logische, overzichtelijke stappen. In een verkennend gesprek met Kemeling hebben we met behulp van een vormstudie de eisen, wensen en uitstraling van de boot in beeld gebracht. Op basis hiervan hebben we drie ontwerpen gemaakt en deze gepresenteerd aan de werknemers van Kemeling. Op basis van hun feedback zijn deze ontwerpen vervolgens samengevoegd in één concreet voorstel en deze is vervolgens gemodelleerd tot een CAD model. Verder hebben we in kaart gebracht welke inkoop onderdelen er nodig zijn en zijn we met diverse experts in gesprek gegaan om een beeld te krijgen van de mogelijkheden. Inmiddels bevindt het project zich in realisatiefase. Naar verwachting zal de boot in mei 2019 te water gaan.