Karton Container

De gemeente Den Haag vroeg ontwerpers om te helpen bij de ontwikkeling van een oplossing voor het toenemende karton afval en het ophalen van dit waardevolle afval materiaal. Vanwege de herkenbaarheid van het probleem en om een steentje bij te dragen aan het milieu dacht Kordaat mee met de gemeente Den Haag.

Wat moesten we doen?

Door de toename van online verkoop, neemt ook het karton afval, waar al deze producten in bezorgd worden, toe. Omdat karton een waardevolle afvalstof is is het van belang om dit afval te scheiden om het zo goed mogelijk te kunnen recyclen. De huidige inzamel containers in Den Haag laten echter nog wel wat te wensen over. 

Hoe hebben we het gedaan?

Kordaat heeft eerst het probleem in kaart gebracht. Karton containers zorgen dikwijls voor opstoppingen omdat de toegang niet altijd de ruimte biedt voor de verschillende vormen en formaten van karton die er zijn. Door een sluis systeem in te bouwen in de containers kan er geen karton meer ophopen en is de ingang van de container altijd leeg. En dat natuurlijk geheel mechanisch!