Tommies Tomaten Tap

We hebben Tommies, bekend van de snoeptomaatjes, begeleid bij de ontwikkeling van een tomatendispenser. Met deze dispenser kan de consument zelf zijn beker snoeptomaatjes tappen en daarmee ook de kleuren kiezen. Deze nieuwe manier van verkopen is niet alleen hygienischer, maar dwingt ook optimaal gebruik af van de First In First Out methode. Maar bovenal is het leuk om te doen!

Wat moesten we doen?

De opdracht was om binnen een relatief korte tijdspan een tomatendispenser te ontwerpen die er aantrekkelijk uit zag en voldeed aan de functionele eisen.

Wat hebben we gedaan?

Kordaat heeft allereerst in overleg met alle stakeholders een testmodel ontworpen en vervolgens 10 testmodellen geproduceerd. Deze testmodellen zijn in diverse supermarkten, hotellen en beurzen getest en vervolgens geoptimaliseerd voor de volgende serie op basis van de consumentreacties. Hier hebben zich diverse geinteresseerde partijen gemeld. Op basis hiervan is besloten om een nieuwe productieronde te starten.