Virto & Trike

We hebben Metazet ondersteund bij het nieuwe ontwerp voor de Virto en Trike. Deze elektrisch aangedreven voertuigen zijn een begrip in het Westland en steeds vaker terug te vinden in het straatbeeld.

Wat we moesten doen?

Metazet is wereldmarktleider van diverse teeltmaterialen voor de moderne glastuinbouw branche. Zij maken onder andere de Virto, een elektronisch aangedreven voertuig die onder meer gebruikt wordt door schoonmaakbedrijven, parkeerwachters en tuinders. Metazet heeft ons gevraagd om voor twee nieuwe modellen de behuizing te ontwerpen.

Hoe we het hebben gedaan?

In een verkennend gesprek met Metazet hebben we aan de hand van een vormstudie de eisen, wensen en uitstraling voor beide projecten met Metazet in beeld gebracht. Deze zijn vervolgens in een uitgebreide lijnstudie uitgewerkt. Uit deze lijnstudie is vervolgens een selectie gemaakt waaruit per project drie concrete ontwerpvoorstellen zijn voortgekomen waarop de nieuwe Virto en Trike uiteindelijk zijn gebaseerd.